ขนมปังโฮลวีท VS ขนมปังขาว

ขนมปังโฮลวีทและขนมปังขาวผ่านกระบวนการผลิตต่างกัน โดยขนมปังขาวผ่านการแปรรูปและขัดสี ทำให้ได้รับสารอาหารต่าง ๆ ไม่เท่ากับขนมปังโฮลวีท จึงนิยมบริโภคขนมปังโฮลวีทมากขึ้น เพราะขนมปังโฮลวีทมีประโยชน์ต่อสุขภาพมากกว่าขนมปังขาว

ขนมปังโฮลวีทและขนมปังขาวมีคุณค่าทางโภชนาการและคุณประโยชน์ที่ส่งผลต่อร่างกายต่างกัน คือ
คุณค่าทางอาหารของขนมปังโฮลวีทและขนมปังขาว แบบแผ่นน้ำหนัก 25 กรัม มีสารอาหารสำคัญที่แตกต่างกัน ดังนี้

ขนมปังโฮลวีท
แคลอรี่ 76 กิโลแคลอรี่
ไขมันทั้งหมด 1.02 กรัม
น้ำตาล 1.44 กรัม
ไฟเบอร์ 1.9 กรัม
โซเดียม 141 มิลลิกรัม
คาร์โบไฮเดรต 12.79 กรัม

ขนมปังขาว
แคลอรี่ 66 กิโลแคลอรี่
ไขมันทั้งหมด 0.83 กรัม
น้ำตาล 1.42 กรัม
ไฟเบอร์ 0.7 กรัม
โซเดียม 122 มิลลิกรัม
คาร์โบไฮเดรต 12.36 กรัม

  • ดัชนีน้ำตาลของขนมปังโฮลวีทและขนมปังขาวที่ส่งผลต่อสุขภาพ ดัชนีน้ำตาล (Glycaemic Index: GI) คือค่าแสดงระดับน้ำตาลในเลือดหลังรับประทานอาหารแต่ละอย่าง เนื่องจากอาหารแต่ละอย่างมีคาร์โบไฮเดรตต่างชนิดกัน ส่งผลให้ร่างกายย่อยอาหารเหล่านั้นและเพิ่มระดับน้ำตาลในเลือดต่างกัน 
  • โดยทั่วไปแล้ว อาหารหรือเครื่องดื่มที่ย่อยและเพิ่มระดับน้ำตาลในเลือดทันทีจัดเป็นอาหารที่มีดัชนีน้ำตาลสูง ส่วนอาหารหรือเครื่องดื่มที่ย่อยและทำให้ระดับน้ำตาลในเลือดเพิ่มขึ้นช้า จัดเป็นอาหารที่มีดัชนีน้ำตาลต่ำ อย่างไรก็ตาม อาหารที่มีดัชนีน้ำตาลสูงไม่ใช่อาหารที่ไม่ดีต่อสุขภาพเสมอไป เช่นเดียวกับอาหารที่มีดัชนีน้ำตาลต่ำทุกชนิดก็ไม่ได้ส่งผลดีต่อสุขภาพ การเลือกบริโภคอาหารสำหรับสุขภาพจึงไม่ควรยึดค่าดัชนีน้ำตาลเพียงอย่างเดียว ควรรับประทานอาหารหลายอย่างควบคู่กัน ไม่ได้บริโภคอาหารอย่างเดียว
  • ในแต่ละมื้อ ควรเลือกอาหารที่มีดัชนีน้ำตาล ไขมัน และแคลอรี่ต่ำ ประกอบด้วยอาหารที่มีดัชนีน้ำตาลต่ำมีหลายอย่าง ได้แก่ เมล็ดถั่ว มันหวาน ผลไม้ต่าง ๆ หรือขนมปังและซีเรียลจากธัญพืชไม่ขัดสี ขนมปังโฮลวีทมีดัชนีน้ำตาลปานกลาง (ประมาณ  56- 69) ส่วนขนมปังขาวมีดัชนีน้ำตาลสูง (ประมาณ 70 หรือมากกว่านั้น) และยังมีปัจจัยหลายอย่างที่ส่งผลต่อระดับดัชนีน้ำตาลในอาหาร ซึ่งไขมันและไฟเบอร์เป็นปัจจัยหนึ่งที่ช่วยลดดัชนีน้ำตาลของอาหารได้
  • คุณประโยชน์ของขนมปังโฮลวีทและขนมปังขาว มีงานวิจัยหลายชิ้นได้ศึกษาเกี่ยวกับคุณประโยชน์ด้านต่าง ๆ ของขนมปังโฮลวีทและขนมปังขาว โดยงานวิจัยที่ศึกษาเกี่ยวกับประเด็นดังกล่าว ระบุผลต่าง ๆ ดังนี้
  • ส่งผลต่อระบบเมตาบอลิซึม คาร์โบไฮเดรตคือสารอาหารหลักและเป็นแหล่งพลังงานแรกของร่างกาย ประกอบด้วยไฟเบอร์ แป้ง และน้ำตาล โดยไฟเบอร์และแป้งเป็นคาร์โบไฮเดรตเชิงซ้อน ส่วนน้ำตาลเป็นคาร์โบไฮเดรตเชิงเดี่ยว จึงเชื่อกันว่าการรับประทานคาร์โบไฮเดรตเชิงซ้อนดีกว่าคาร์โบไฮเดรตเชิงเดี่ยว ทำให้รู้สึกอิ่มนาน เนื่องจากอุดมไปด้วยไฟเบอร์ทำให้ร่างกายย่อยช้าลง 
  • อีกทั้งยังส่งผลดีต่อผู้ป่วยโรคเบาหวานชนิดที่ 2 เนื่องจากช่วยควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดหลังมื้ออาหาร ความเชื่อนี้สอดคล้องกับงานวิจัยชิ้นหนึ่งที่แนะนำว่าการบริโภคขนมปังธัญพืชไม่ขัดสีอาจกระตุ้นอาการอยากอาหารที่ส่งผลดีต่อสุขภาพ ซึ่งงานวิจัยชิ้นนี้เปรียบเทียบประโยชน์ของขนมปังที่ผ่านการแปรรูปกับขนมปังธัญพืชไม่ขัดสีที่ส่งผลต่อน้ำย่อยในกระเพาะอาหาร พลังงานที่ได้รับ และฮอร์โมนที่ส่งผลต่อความอยากอาหาร โดยทดลองเป็นเวลา 2 วัน ผู้เข้าร่วมการทดลอง รับประทานขนมปังแปรรูปและขนมปังธัญพืชไม่ขัดสีในมื้อเช้าแต่ละวันและรับประทานอาหารกลางวันตามต้องการ ผลการวิเคราะห์ฮอร์โมนที่ส่งผลต่อความอยากอาหารพบว่า ผู้เข้าร่วมการทดลองรู้สึกอิ่มนานขึ้น ทำให้รับประทานอย่างอื่นได้น้อยลงหลังจากรับประทานขนมปังโฮลวีทในมื้อเช้า
Wishlist 0
Continue Shopping