Comefree Massage Peanut Ball–Gray& Pink

990฿

ช่วยให้กล้ามเนื้อที่ตึงได้ผ่อนคลาย

Description

การใช้งาน

1. ช่วยให้กล้ามเนื้อที่ตึงได้ผ่อนคลาย
2. ช่วยนวดเพื่อบรรเทาอาการปวดคอ รองช้ำ ปวดน่อง ปวดขา
3. นวดโดยไม่ต้องนิ้วมือ ใช้งานง่าย ข้างกล่องมี QRCODE วีดีโอสาธิตการใช้งาน

คำเตือน:
4. ใช้ตามสภาพความแข็งแรงของร่างกายของผู้ใช้ หากรู้สึกไม่สบายควรหยุดใช้
5. ไม่แนะนำสำหรับเด็กอายุต่ำกว่า 6 ขวบ
6. เมื่อผู้สูงวัย หรือ เด็กอายุต่ำกว่า 6 ขวบใช้ ควรมีผู้ใหญ่ หรือ ครูฝึก หรือ ผู้เชี่ยวชาญดูแล

Additional information

Weight 230 g
Dimensions 13.6 × 6.2 cm
Wishlist 0
Continue Shopping