เครื่องล้างผัก Mannature Ultrasonic Hydroxy รุ่น STY03A
แชร์ Card image Card image Card image Card image Card image Card image Card image

เครื่องล้างผัก Mannature Ultrasonic Hydroxy รุ่น STY03A

รหัสสินค้า T22186D

หมวดหมู่สินค้า ผลิตภัณฑ์ล้างผักและผลไม้ ของใช้ภายในบ้าน


ราคาปกติ : 11900 บาท

ลดเหลือ : 9900 บาท

สถานะสต๊อก: 0

ตัวเลือก


รายละเอียดสินค้า

เครื่องล้างผัก Mannature Ultrasonic Hydroxy รุ่น STY03A

 • ความจุสูงสุด 13 ลิตร
 • น้ําหนักสุทธ 8.5 กก. 
 • พิกัดแรงดันไฟฟ้า 220-240 โวลต์ AC
 • กำลังไฟฟ้า 90 วัตต์
 • ความถี่ที่กําหนด    50-60 เฮิร์ต
 • ขนาด 360x413x352 มม.

น้ำไฮดรอกซีไอออน
เทคโนโลยีไฮดรอกซีวอเตอร์ไอออนใช้น้ําเท่านั้นในการสร้างโดยไม่มีสารเคมีเพิ่มเติม
โมเลกุลของน้ําถูกแยกออกเป็นอนุมูลไฮดรอกซีหรือสิ่งที่คล้ายกันโดยการสร้างอนุภาคจากอุปกรณ์เฉพาะที่มีมีความสามารถในการสร้างประจุบวกและลบในน้ำโดยไม่เปลี่ยนสีของน้ำและปลอดภัย อนุมูลไฮดรอกซิลมีพลังออกซิไดซ์ที่
สามารถย่อยสลายแบคทีเรียสารกําจัดศัตรูพืชที่ตกค้างและฮอร์โมนในอาหารได้อย่างมีประสิทธิภาพ
เทคโนโลยีการทําความสะอาดน้ําไฮดรอกซีลไอออน เป็นเทคโนโลยีการทําความสะอาดแบบพลาสมาหรือประจุลบในน้ำกระบวนการทําให้บริสุทธิ์ใช้น้ําสะอาดที่ไม่ต้องมีสารเติมแต่งไม่มีสารตกค้างที่เป็นอันตรายหลังจากทําความสะอาด
ซึ่งปลอดภัยที่สุดและสามารถกําจัดสารกําจัดศัตรูพืชและแบคทีเรียได้อย่างมีประสิทธิภาพ

เทคโนโลยีคลื่นเหนือเสียงหรือคลื่นอัลตราโซนิก
ใช้อัลตราโซนิก 40KHz เพื่อแกว่งที่ความถี่สูง 40,000 ครั้งต่อวินาทีเพื่อสร้างคลื่นอัลตราโซนิกในน้ํา (ปานกลาง) การเปลี่ยนแปลงความถี่สูงบวกและลบสลับกันของความถี่สูงสลับกันแผ่ไปข้างหน้า (คลื่น) ระหว่างน้ําหนาแน่นและหนาแน่นในน้ําเพื่อให้ของเหลวปรากฏการณ์ของการสร้างฟองอากาศเล็กๆนับไม่ถ้วนและการระเบิดเรียกว่า "cavitation effect" และหลักการทางกายภาพของการทําความสะอาดอัลตราโซนิกอย่างต่อเนื่อง

 • โหมดที่ 1 : Fruit Mode (โหมดล้างผักและผลไม้)                        

หลักกการทำงาน : เมื่อกดปุ่ม Fruit เครื่องจะทำงานอัตโนมัติ โดย 1 นาทีแรก จะเป็นการทำงานร่วมกัน โดยใช้ระบบน้ำวน (Circulating System) และระบบไฮโดรซี่ (Hydroxy System) หลังจาก 1 นาที จะเปลี่ยนไปเป็นระบบสั่น (Ultrasonic System) ระบบจะทำงานไปเรื่อยๆ และหลังจาก 5 นาที เครื่องจะกลับมาทำระบบน้ำวน (Circulating System) และระบบไฮโดรซี่ (Hydroxy System) ต่อเนื่อง 10 นาที และเครื่องจะตัดการทำงานอัตโนมัติ การล้างเสร็จสมบูรณ์  
 

 • โหมดที่ 2 : Meat Mode (โหมดล้างเนื้อสัตว์) 

หลักการทำงาน : เมื่อกดปุ่ม Meat เครื่องจะทำงานอัตโนมัติ โดย 1 นาทีแรก จะเป็นการทำงานร่วมกัน โดยใช้ระบบน้ำวน (Circulating System) และระบบไฮโดรซี่ (Hydroxy System) หลังจาก 1 นาที จะเปลี่ยนไปเป็นระบบสั่น (Ultrasonic System) ระบบจะทำงานไปเรื่อยๆ และหลังจาก 7 นาที เครื่องจะกลับมาทำระบบน้ำวน (Circulating System) และระบบไฮโดรซี่ (Hydroxy System) ต่อเนื่อง 10 นาที และเครื่องจะตัดการทำงานอัตโนมัติ การล้างเสร็จสมบูรณ์ (จะคล้ายกับ Fruit Mode แต่ช่วงที่เป็นระบบสั่น (Ultrasonic System) จะนานกว่า 3 นาที)        
                

 • โหมดที่ 3 : Cutlery Mode (โหมดล้างภาชนะ)                        

หลักการทำงาน : เมื่อกดปุ่ม Cutlery Mode เครื่องจะทำงานอัตโนมัติ โดย 1 นาทีแรก จะเป็นการทำงานร่วมกัน โดยใช้ระบบน้ำวน (Circulating System) และระบบไฮโดรซี่ (Hydroxy System) หลังจาก 1 นาที จะเปลี่ยนไปเป็นระบบสั่น (Ultrasonic System) ระบบจะทำงานไปเรื่อยๆ และหลังจาก 4 นาที เครื่องจะกลับมาทำระบบน้ำวน (Circulating System) และระบบไฮโดรซี่ (Hydroxy System) ต่อเนื่อง 1 นาที และเครื่องจะตัดการทำงานอัตโนมัติ การล้างเสร็จสมบูรณ์ (จะคล้ายกับ Fruit Mode และ Meat Mode แต่ช่วงที่เป็นระบบน้ำวน (Circulating System) และระบบไฮโดรซี่ (Hydroxy System) จะทำงานต่อเนื่องแค่ 1 นาที ซึ่งจะใช้เวลาน้อยกว่า 2 โหมดที่กล่าวมา)

 • โหมดที่ 4 : Grain Mode (โหมดล้างเมล็ดธัญพืช)                        

หลักการทำงาน : เมื่อกดปุ่ม Grain Mode เครื่องจะทำงานอัตโนมัติ โดย 1 นาทีแรก จะเป็นการทำงานร่วมกัน โดยใช้ระบบน้ำวน (Circulating System) และระบบไฮโดรซี่ (Hydroxy System) หลังจาก 1 นาที จะเปลี่ยนไปเป็นระบบสั่น (Ultrasonic System) ระบบจะทำงานไปเรื่อยๆ และหลังจาก 5 นาที เครื่องจะกลับมาทำระบบน้ำวน (Circulating System) และระบบไฮโดรซี่ (Hydroxy System) ต่อเนื่อง 5 นาที และเครื่องจะตัดการทำงานอัตโนมัติ การล้างเสร็จสมบูรณ์       
                 

 • โหมดที่ 5 : Hydroxy Water Mode (โหมดน้ำประจุ +, -)                        

หลักการทำงาน : เมื่อกดปุ่ม Hydroxy Water Mode เครื่องจะทำงานอัตโนมัติ โดยในโหมดนี้จะไม่มีระบบน้ำวน (Circulating System) และระบบสั่น (Ultrasonic System) ระบบจะทำงานไปเรื่อยๆ โดยจะปล่อยประจุ บวก(+) และ ประจุลบ(-) แบบต่อเนื่องในการล้าง หลังจาก 10 นาที เครื่องจะตัดการทำงานอัตโนมัติ และการล้างจะเสร็จสมบูรณ์          
               

 • โหมดที่ 6 : Ultrasonic Mode (โหมดระบบสั่น)                        

หลักการทำงาน : เมื่อกดปุ่ม Ultrasonic Mode เครื่องจะทำงานอัตโนมัติ โดยในโหมดนี้จะไม่มีระบบน้ำวน (Circulating System) และระบบไฮโดรซี่ (Hydroxy System) ระบบจะทำงานไปเรื่อยๆ โดยจะใช้ระบบสั่นแบบต่อเนื่องในการล้าง หลังจาก 20 นาที เครื่องจะตัดการทำงานอัตโนมัติ และการล้างจะเสร็จสมบูรณ์     
                    

 • โหมดที่ 7 : Drain Mode (โหมดปล่อยน้ำทิ้ง)                        

หลักการทำงาน : เมื่อกดเดรนน้ำเครื่องจะปล่อยน้ำออกไปทางช่องน้ำทิ้ง เป็นน้ำที่ปลอดภัย ไม่มีสารพิษตกค้าง จึงปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อม

                
ข้อสังเกตุ                         
การทำงานของทุกโหมด เมื่อกดปุ่มในโหมดๆ นั้นแล้ว เครื่องจะทำงานอัตโนมัติ และจะมีไฟแสดงบริเวณจุดเปิด-ปิดฝาเครื่อง ไฟสีแดงแสดงการเริ่มทำงาน ต่อมาจะเป็นไฟสีส้มยังแสดงสถานะการล้างอยู่ และไฟสีเขียวจะแสดงสถานะการล้างเสร็จสมบูรณ์                        


สินค้าแนะนำ


กำลังโหลด...
กำลังโหลด...
กำลังโหลด...
กำลังโหลด...
กำลังโหลด...
กำลังโหลด...
กำลังโหลด...

คะแนนรีวิว สินค้า

ทั้งหมด

pordee

ยังไม่มีคะแนน

กำลังโหลด…
สอบถามเพิ่มเติม คลิก

payment
แจ้งชำระเงิน คลิก