การจัดส่งสินค้า


การจัดส่งสินค้า


เงื่อนไขการจัดส่งสินค้า (กรุงเทพ และปริมณฑล)

 • บริษัทฯ จะจัดส่งสินค้าหลังจากได้ตรวจสอบว่าท่านได้ยืนยันการสั่งซื้อ และแจ้งชำระเงินเรียบร้อยแล้วเท่านั้น
 • รายการสั่งซื้อที่แจ้งชำระเงินหลัง 10:00 น. บริษัทฯ จะจัดส่งสินค้าในวันทำการถัดไป กรณีที่ไม่มีผู้รับ ท่านต้องชำระค่าดำเนินการจัดส่งใหม่ให้กับบริษัทฯ ระยะเวลาในการจัดส่งโดยประมาณ 5 - 7 วันทำการ
 • สั่งซื้อสินค้าครบ 500 บาท บริการจัดส่งฟรีในกรุงเทพ และปริมณฑล (ยกเว้นสินค้าบางรายการที่ไม่อยู่ในเงื่อนไขนี้)
 •     หรือติดต่อ Pordee Call Center 02 6335353 ทุกวัน 08:00 น. – 20:00 น.


  เงื่อนไขการจัดส่งสินค้า (ต่างจังหวัด)

 • บริษัทฯ จะจัดส่งสินค้าหลังจากได้ตรวจสอบว่าท่านได้ยืนยันการสั่งซื้อ และแจ้งชำระเงินเรียบร้อยแล้วเท่านั้น
 • บริษัทฯ จัดส่งสินค้าด้วยบริการขนส่งเอกชน และไปรษณีย์ไทย โดยท่านเป็นผู้รับผิดชอบค่าขนส่งทั้งหมด ยกเว้นในช่วงโปรโมชั่นพิเศษ หรือกรณีอื่นๆที่ได้รับการยกเว้น

 • เงื่อนไขการรับผิดชอบในการจัดส่งสินค้า

 • กรณีที่เกิดปัญหาในการจัดส่งอันเนื่องมาจากความผิดพลาดของบริษัทฯ และท่านได้แจ้งบริษัทฯ ภายใน 7 วัน บริษัทฯ ยินดีรับผิดชอบจัดส่งให้ใหม่
 • ในกรณีที่บริษัทฯ ไม่สามารถจัดส่งสินค้าได้ หรือจัดส่งสินค้าล่าช้าเนื่องมาจากเหตุสุดวิสัยที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของบริษัทฯ อาทิเช่น ภัยพิบัติจากธรรมชาติ การก่อการร้าย การชุมนุม อุบัติเหตุที่อยู่นอกเหนือการควบคุม บริษัทฯ จะใช้ดุลยพินิจในการเลื่อนเวลาจัดส่งสินค้า หรือยกเลิกการจัดส่งสินค้า และการดำเนินการใด ๆ โดยไม่สามารถแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อปัญหา และผลกระทบจากการจัดส่งที่มีสาเหตุจากเหตุสุดวิสัยข้างต้น และขออภัยมา ณ ที่นี้ หรือติดต่อ Pordee Call Center 02 6335353 ทุกวัน 08:00 น. – 20:00 น.

 • สอบถามเพิ่มเติม คลิก

  payment
  แจ้งชำระเงิน คลิก