นโยบายการคืนสินค้า และการคืนเงิน


การคืนสินค้า


1.การเปลี่ยน / คืนสินค้า

    ท่านสามารถเปลี่ยน/คืนสินค้าใดที่ชำรุด หรือยังไม่เปิดใช้งาน ภายในระยะเวลา 7 วัน นับจากวันที่ท่านได้รับสินค้า (โดยถือตามเอกสารการรับสินค้าเป็นหลัก) สินค้าที่จะส่งคืน จะต้องอยู่ในสภาพที่ใหม่ และต้องคืนพร้อมบรรจุภัณฑ์, อุปกรณ์เสริม (ถ้ามี) โดยบริษัทฯจะรับผิดชอบเปลี่ยนคืนภายใต้เงื่อนไข ดังต่อไปนี้

 • รายการสั่งซื้อที่แจ้งชำระเงินหลัง 10:00 น. บริษัทฯ จะจัดส่งสินค้าในวันทำการถัดไป กรณีที่ไม่มีผู้รับ ท่านต้องชำระค่าดำเนินการจัดส่งใหม่ให้กับบริษัทฯ ระยะเวลาในการจัดส่งโดยประมาณ 5 - 7 วันทำการ
 • สินค้ามีสภาพชำรุด เสียหาย แตก หัก ไม่สามารถใช้งานได้ตามปกติ หรือบรรจุภัณฑ์อยู่ในสภาพไม่สมบรูณ์
 • ส่งผิดรุ่น ผิดสี ผิดขนาด และขอสวนสิทธิ์การเปลี่ยน/คืนสินค้า กรณีเป็นรายการแถม

 • 2.การยื่นคำร้องขอเปลี่ยน/คืนสินค้า

      เมื่อท่านต้องการเปลี่ยนหรือคืนสินค้า กรุณายื่นคำร้องของท่านไปที่ pordee_callcenter@hotmail.com เมื่อบริษัทฯได้รับคำร้องจากท่าน จะติดต่อกลับหาท่านโดยเร็ว เพื่อประเมินความเสียหายจากสินค้าที่ท่านร้องเรียน หากความเสียหายที่เกิดขึ้นอยู่ในความรับผิดชอบของบริษัทฯ บริษัทฯจะเปลี่ยนสินค้าใหม่ให้ท่าน โดยต้องเป็นรายการเดียวกัน รุ่นเดียวกัน สีเดียวกัน หรือเหตุสุดวิสัย บริษัทฯจะพิจารณาสินค้าที่มูลค่าเท่ากัน ทดแทนกันได้ในช่วงเวลานั้น ซึ่งในกระบวนการนี้ใช้เวลา 15 วันทำการ ท่านสามารถตรวจสอบสถานะการส่งคืน ได้ที่ช่องทาง pordee_callcenter@hotmail.com หรือติดต่อ Pordee Call Center 02 6335353 ทุกวัน 08:00 น. – 20:00 น.


  3. นโยบายการคืนเงิน

      บริษัทฯ ยินดีคืนเงินเต็มจำนวนของรายการที่ท่านยื่นคำร้อง ในกรณีที่ช่วงเวลานั้นไม่มีสินค้าชนิดเดียวกันตามคำสั่งซื้อของท่าน หรือทดแทนสินค้าเดิมให้ท่านไม่ได้ โดยขอสงวนสิทธิ์การคืนเป็นเงินสดทุกกรณี ใช้เวลาดำเนินการโอนเงินคืน ภายใน 45 วันทำการ


  สอบถามเพิ่มเติม คลิก

  payment
  แจ้งชำระเงิน คลิก